• English
  • Svenska

Kalibrering av mätinstrument – NanoCal

Vi kalibrerar ett stort antal typer av mätinstrument och presenterar mätresultatet i kalibreringsprotokoll. Till vår hjälp har vi ett välutrustat kalibreringslaboratorium med kalibrerade referensnormaler och arbetsnormaler NanoCal AB kan även komma till er och kalibrera er mätutrustning på plats vid behov.Alla våra kalibreringsnormaler har spårbarhet till internationella eller nationella referensnormaler.