• English
  • Svenska

Kalibrering

Mäter Du rätt?

Läs mer om kalibrering och varför det är viktigt i kvalitetssammanhang.

Spårbarhet

Spårbarhet vid mätningar gör att man kan följa det uppmätta
värdet ända till referens eller definition av den storhet man mäter
Läs mer!

Vad kan NanoCal kalibrera?

NanoCal har stor erfarenhet av en varierad instrumentflora.
Se vilka kategorier och modeller NanoCal kalibrerar.
Läs mer!

Kalibrering på plats

Vi kan komma till dig och kalibrera om du har stort behov av minimala
“downtime”-tider hos din utrustning.
Läs mer!

Prissättning

NanoCal har som mål att vara en leverantör med rätt kvalitet till låga kostnader för
väl stora som små kunder.
Ett prisvärt alternativ till de stora leverantörerna
Läs mer!

Vårt kalibreringsslaboratorium

NanoCal har ett välutrustat kalibreringslaboratorium för kalibrering av såväl lågfrekvens
som högfrekvens samt även vissa mekaniska storheter.
Läs mer!