• English
  • Svenska

Mäter du rätt?

Alla mätningar brukar vara förknippade med ett visst mätfel. Det kan vara ett antal olika faktorer som medför mätfelet, t ex:

– mätinstrumentets egna felvisning eller onoggrannhet
– mätmetoden, uppkopplingen eller val av mätinstrument
– yttre störningar som elektriska fält, smuts, temperaturskiftningar eller vibrationer
– val av fel mätområde, avläsningsfel eller helt enkelt fel handhavande eller fel uppkoppling

Felet kan vara stort eller litet, men en sak kan man vara säker på:
Man mäter alltid med ett visst mätfel, stort eller litet. Ibland kan det vara försumbart, men man bör veta hur stort mätfelet är.

Läs mer om terminologin inom kalibrering. Vad betyder vad?

Vill man uppnå rätt kvalitet hos sina mätningar så är ett led i kvalitetskedjan att regelbundet kalibrera sina mätinstrument och på så vis ha kontroll över dess inverkan på mätningen.

Man kan arbeta bort många felkällor genom att ha riktiga mätmetoder och rätt typ av instrument etc. men om man inte vet mätfelet hos instrumentet kan det i slutänden faktiskt medverka till kvalitetsbrister i produkterna eller tjänsterna som man levererar.

Tänk Dig själv! Du tankar bilen, betalar för 60 liter bensin, men får bara 58liter! Eller köper 2,5 kg fläskfilé men betalar för 3 kg. Det skulle Du aldrig acceptera. Därför måste bensinpumpar och butiksvågar kalibreras eller verifieras regelbundet.

Lika viktigt är det inom industrin. En mobiltelestation som inte “känner av” mobiltelefonerna i sin närhet genererar inga intäkter om den inte kan koppla upp samtalen. Därför kalibrerar alla stora telekomföretag sina testinstrument för att vara säkra på att utrustningen fungerar när den kommer på plats i skog och mark.

Ju tidigare man upptäcker fel på produkterna desto billigare kan det bli att rätta till felen. Redan i tillverkningsfasen bör man veta om produkten har rätt kvalitet.