• English
  • Svenska

Spårbarhet

Med spårbarhet menas att man kan styrka sina mätningar genom jämförelser i en obruten kedja från mätning på den egna produkten hela vägen till definition eller materialiserat mått på internationell nivå via kalibreringsnormaler och referensnormaler hos olika laboratorier. Spårbarhet får man genom kalibrering av instrumenten.

Nedan visas ett exempel på en spårbarhetskedja:

Kundens Produkt

Kundens mätning, jämförelse med kundens testutrustning

Kundens Testutrustning

Jämförelse mellan testutrustning och NanoCal:s kalibreringsnormal

Kalibreringsnormal hos NanoCal AB

Jämförelse mellan kalibreringsnormal och referensnormal hos NanoCal

Referensnormal hos NanoCal AB

Jämförelse mellan NanoCal:s referensnormal och ackrediterat laboratoriums referensnormal

Referensnormal hos kalibreringslaboratorium

Jämförelse mellan ackr. mätplats referensnormal och Riksmätplatsens kalibreringsnormal

Kalibreringsnormal hos Riksmätplats

Jämförelse mellan kalibreringsnormal och referensnormal hos Riksmätplats

Referensnormal hos Riksmätplats

Jämförelse mellan Riksmätplatsens referensnormal och internationell normal eller definition

Internationell normal eller definition

Spårbarhetskedjan kan variera i antalet “länkar”. Det kan vara både fler och färre steg, men viktigt är att det alltid är en obruten kedja.