• English
  • Svenska

Vårt kalibreringslaboratorium

NanoCal AB har ett kalibreringslaboratorium på ca 100 kvm i Visby på Gotland.
Där kan vi bland annat kalibrera:

– Likspänningskällor 0 – 1000V (40kV med HV Probe)
– Växelspänningskällor 0 – 1000V // 1 Hz – 1 MHz
– Likströmskällor 0 – 360A
– Växelströmskällor 0 – 20A // 10Hz – 10 kHz
– Resistanser 0 – 10 Tohm
– Induktanser 10 pH – 100 kH // 20 Hz – 1 MHz
– Kapacitanser 10 aF – 10 F // 20 Hz – 1 MHz
– Frekvens & Tid 1 mHz – 20 GHz
– Dämpning 0 – 100 dB // DC – 18 GHz
– Förstärkning (max 100 W) // 100 kHz – 1 GHz
– FM, AM, PhiM
– RF-effekt (-130)dBm – (+47) dBm // 100 kHz – 1 GHz (18 GHz // + 27 dBm)
– SVF /anpassning DC – 18 GHz
– Längd 0,5 mm – 300 mm
– Termometrar med probe -10°C till +275°C

Till vår hjälp har vi ett antal kalibrerade referensnormaler, arbetsnormaler, referensmanualer och kalibreringsprocedurer. NanoCal använder Met/Cal som plattform till Mätdonsregister och procedurer. Våra referensnormaler är kalibrerade av ackrediterad mätplats eller motsvarande, medan våra arbetsnormaler kan vara kalibrerade antingen av oss själva, med hjälp av referensnormalerna, eller av annan extern leverantör av kalibreringstjänster. All kalibreringsutrustning har spårbarhet.

Här är en lista på några av våra kalibreringsnormaler:

– Rubidiumfrekvensstandard Datum 8040 och Pendulum 6689
– Multifunktionskalibrator Datron 4808, Fluke 5520A
– Transkonduktansförstärkare Wavetek 4600
– Digitalmultimeter Hewlett Packard 34401A, Agilent 34410A, Agilent 3458A
– Referensmultimeter Fluke 8508A
– Signalgenerator Hewlett Packard/Agilent 8663A
– Signalgenerator för digitalmodulering Hewlett Packard E4433B, Agilent E4438C
– Svepgenerator Hewlett Packard 8341B
– Mätmottagare Hewlett Packard 8902A
– MW Converter Hewlett Packard 11793A
– Audioanalysator Hewlett Packard 8903B
– Effektmeter Agilent E4418B, E4419B
– Effektmeter Rohde & Schwarz NRVD
– Effektsensorer Hewlett Packard 8481A, 8481D, 8482A, 8482H och E4412A
– Effektsensorer Rohde & Schwarz NRV-Z51,URV5-Z1, URV5-Z2 och URV5-Z4
– Sensormodul Hewlett Packard 11722A
– Mikrovågssensormodul Hewlett Packard 11792A
– Spektrumanalysator Hewlett Packard 8561E, 8563E
– Kalibreringskit, 7mm och typ -N, Hewlett Packard 85031B, 85032F
– Verifieringskit, 7mm Hewlett Packard 85029B
– Rangekalibrator Hewlett Packard 11683A
– DC-shuntar 100A Guildline 9230A-100, 10A Hartmann & Braun
– SVF-brygga Wiltron 60NF50, 87A50
– Riktkopplare Hewlett Packard 778D, 86205A, Krytar 2616
– Precision LCR-meter Hewlett Packard 4284A
– Universalräknare Hewlett Packard 53131A och 53132A
– Mikrovågsräknare Hewlett Packard 5350B
– Passbitsats CEJ 0,5 – 100mm grad 1
– Passbitstege Mitutoyo 0 – 300mm
– Högspänningsprobe Fluke 80k-40, Fluke 80k-6
– Stegdämpare Hewlett Packard 355C, 355D, 8494G, 8495G, 8496G
– Effektsplitter Hewlett Packard 11667A, 11667B och 11850C
– Nätverksanalysator Hewlett Packard 8753E
– Funktions-/Arbiträrgenerator Agilent 33250A
– Funktions-/Arbiträrgenerator Hewlett Packard 33120A
– Vektorsignalanalysator Hewlett Packard 89441A
– Multifunction Synthesizer Hewlett Packard 8904A
– Oscilloskop Tektronix TDS 784D, TDS 510A, TDS3052, CSA803A/SD-22/SD-24
– Pulsgenerator HP 8130A
– Selektiv Voltmeter Wandel & Goltermann SPM-19
– Temperaturkalibrator Jofra D55 (-10 till +110°C), Oljebad +50 till +275°C
– Referensgivare Pt-100
– Noise Source HP 346A
– Fuktkalibrator Vaisala HMK15
– Electrometer Keithley 6517A