• English
  • Svenska

Hantering av personuppgifter

NanoCal AB behöver samla in och använda personuppgifter för att kunna upprätthålla kontakten med kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi samlar in data via e-post, brev och personliga kontakter som telefoni eller möten.

De uppgifter som sparas är namn, adress, telefonnummer, befattning och e-postadress till företaget där personen arbetar. Inga andra personuppgifter sparas.
Vi på NanoCal AB ger aldrig ut några personuppgifter till andra, utan använder uppgifterna enbart för att upprätthålla kontakt och kunna hålla avtal och överenskommelser under den tid som krävs av avtalet eller lagar.

I vissa fall använder vi personuppgifterna till marknadsföring via telefon, e-post eller brev.

Du kan begära utdrag ur våra register för att se vad vi har lagrat om dig. Du kan också begära att vi raderar uppgifter som vi inte behöver för att upprätthålla avtal eller följa gällande lagstiftning.
Det gör du enklast genom att mejla till kalibrering@nanocal.se och uppge ”registerutdrag” eller ”radera uppgifter”. Kom ihåg att uppge vem du är, bara!