• English
  • Svenska

Om oss

NanoCal AB finns i Visby och har erfarenheter av kalibrering sedan mitten av 1980-talet inom bl a Ericsson och Flextronics.

Ericssonkoncernen har alltid haft kvalitet som nyckel till sin framgång inom telekom. Personalen i NanoCal arbetade med kalibrering vid Ericssons Visbyfabrik när den såldes till Flextronics. Kalibreringsverksamheten fortsatte med samma höga ambitioner under Flextronics regi.

När sedan beslut om att stänga Flextronics Visbyfabrik p g a vikande orderingång uppenbarade sig tillfället att fortsätta kalibreringsverksamheten under egen regi genom att få tillgång till kalibrerings-utrustningen som fanns i Visby.

Behovet av ett kalibreringslaboratorium med så pass stor bredd som NanoCal AB finns, men fram tills nu har det bara varit de allra största leverantörerna som kunnat erbjuda detta.

NanoCal AB är certifierat för SS/EN ISO 9001 sedan 2013

Företagsidé

NanoCal AB vill kunna erbjuda kalibreringstjänster av stor bredd men till konkurrenskraftiga priser för såväl stora som små företag. Att kunna få kalibrering på plats hos kunden finns också hos några andra företag, men hittills har man fått välja mellan ett par stora leverantörer eller några mindre med begränsad omfattning.

NanoCal AB vill ändra på det genom att ha en liten organisation med rak kundkontakt, enkel orderhantering och korta ledtider samt konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på kvaliteten.

All kalibrering sker i enlighet med ISO10012-2003,
(“Ledningssystem för mätning – Krav på mätprocesser och mätutrustning”).

Målsättning

NanoCal AB kommer att vara ett naturligt val av kalibreringstjänster med rätt kvalitet för kunden. Att ständigt utveckla nya metoder och idéer för att kunna bredda verksamheten och kundkretsen.

Medarbetare

Kjell Svensson – har arbetat med kalibrering, service och reparationer sedan 1984.

kjell

 

Kvalitetspolicy

NanoCal AB:s målsättning med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundens krav och om möjligt överträffa kundens förväntningar.

Våra kvalitetsmål skall uppfyllas genom att vi:
– levererar tjänster med rätt innehåll vid överenskommen tidpunkt
– bemöter våra kunder på ett professionellt sätt
– utvecklar vår tekniska och affärsmässiga kompetens inom företaget
– alltid är opartiska i våra bedömningar
– väljer samarbetspartners och leverantörer med liknande målsättning som vi

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.